Seznam služeb

POLYCONSULTING s.r.o.

komplexní IT služby, technologie a řešení

Realizujeme audity v oblasti ICT, SW i HW, zpracováváme posouzení IT architektury a procesů ICT, analyzujeme bezpečnostní parametry ICT služeb a dodávek.
Provádíme poradenství a konzultace při stanovení a kontrolách procesů převzetí a akceptace řešení a dodávek ICT služeb, vč. analýzy smluvních podmínek a požadavků zákona o veřejných zakázkách pro zajištění řádného provozu ICT.
Dodáváme projekty v oblasti Disaster Recovery Plan a Business Continuity Plan.

POLYCONSULTING s.r.o.

Charbulova 168/96, 61800 Brno

Email: info@polyconsulting.cz

Kontakt: